Velta z Lintichu

                                                  SOLD

 

Zivka bola v máji 2016 predaná do rodiny v USA.

 
 
 
po domácky Ziva
d.n.: 5.3. 2014
tet. č. 69169
majiteľ: Janko Skovajsa
 
Matka: Tarra z Lintichu
Otec: Pedro z Lintichu
 
RTG: DBK: A
          DLK: A
 
Skúšky: SVV1

Bonitácia: Závod 17.4. 2016 - 5JX5/45P ( 2016-2017) - bonit. komisár Milan Kadlecaj
 
Výstava: VN7 ( 10.4. 2015, OV Pobedim ) 
                V 9 ( 16.4. 2016 OV Ludrová )
  
 
 

 

 

Kontakt

Mgr. Michaela Palcová Piešťany michelle.palcova@gmail.com