Bagíra

 
d.n.: marec 1998
        január 2011
 
Ďalšie mená: Bakčo, Baginko, Bago
 
Mala som necelých 6 rokov keď sa narodil. Mama bola walsh teriér a otec neznámy :) Bol to učenlivý pes avšak nebol nikto kto by ho viedol a učil, preto sa správal ako ,,samorost" a robil si čo chcel. Už odpočíva v psom nebi, bol to môj prvý pes....dúfam, že sa raz hore stretneme.
 

Kontakt

Mgr. Michaela Palcová Piešťany michelle.palcova@gmail.com